Β’ Κύκλος αιτήσεων συμμετοχής

Κάντε αίτηση τώρα εδώ: www.ionian-training.gr Ο Β’ Κύκλος αιτήσεων συμμετοχής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους ξεκίνησε. Διάστημα αιτήσεων: από Παρασκευή 13/12/2019 έως Κυριακή 09/02/2020 Διάστημα κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών: από Παρασκευή 13/12/2019 έως Παρασκευή 14/02/2020 Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση