Κάντε αίτηση τώρα εδώ: www.ionian-training.gr

Ο Β’ Κύκλος αιτήσεων συμμετοχής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης για Ανέργους ξεκίνησε.

  • Διάστημα αιτήσεων: από Παρασκευή 13/12/2019 έως Κυριακή 09/02/2020
  • Διάστημα κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών: από Παρασκευή 13/12/2019 έως Παρασκευή 14/02/2020

Βασικός Στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.